– ขั้นที่ 6 เมื่อชุดติดตั้งเข้าสู่หน้าจอแสดง Partition ที่มีอยู่ในระบบซึ่งในที่นี้ทางผู้เขียนได้ทดสอบติดตั้งระบบลงบน Vmware โดยใด้จำลอง Harddisk เพื่อใช้ในการติดตั้ง CentOS ไว้ 20 GB ดังนั้นจึงให้ชุดติดตั้งทำการแบ่ง Patition ต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

snapshot10  

     – เมื่อคลิ๊กปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อระบบจะถามว่าคุณต้องการให้ระบบแบ่ง Partition และลบข้อมูลใน Harddiskทั้งหมดหรือไม่ในขั้นนี้ถ้าตอบ Yes ระบบจะทำการลบและแบ่งพื้นที่ Harddisk อัตโนมัติ

snapshot11  

     – ขั้นที่ 7 จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเน็ตเวิร์คเพื่อใช้งานร่วมกับเครือข่าย ในบทความนี้ผู้เขียนใช้ DHCP ในองค์กรเพื่อใช้งานในการเชื่อมต่อเครือข่าย ดังนั้นจึ้งเลือกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู้หน้าจอติดตั้งถัดไป

snapshot12

     – ขั้นที่ 8 จะเป็นส่วนของการกำหนด Time Zone เลือก Asia/Bangkok

 

snapshot13

     – ขั้นที่ 9 เป็นการตั้งค่า Password สำหรับ root (ผู้ดูแลระบบ)

snapshot14 

     – ขั้นที่ 10 ระบบติดตั้งเข้าสู่หน้าจอบริหารจัดการ Package ในการติดตั้งสำหรับในขั้นตอนนี้ให้เลือก Customize Now เพื่อเราจะทำการ Group Package ต่าง ๆ ให้เหมาะสม

————————————————————————————————————-

การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 2
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 3
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

 

Comments are closed.