หลังจากที่ภาครัฐได้ออกข้อกำหนดให้เอกสารราชการจะต้องใช้ฟอนต์ Sarabun และตัวเลขไทยในการจัดเอกสาร ก็เกิดผู้พัฒนาแบบอักษรที่ชื่อ Sarabun IT9 ขึ้นมา

ซึ่งข้อดีของแบบอักษรชุด IT9 นี้คือ เมื่อเราพิมพ์ตัวเลขอารบิค มันจะแสดงผลเป็นตัวเลขไทย จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้งาน เพราะมันสะดวกสะบาย

แต่การใช้แบบอักษรในลักษณะนี้นั้น ก็มีข้อเสียอยู่ ซึ่งในระยะยาวแล้ว มันไม่เป็นผลดี จึงไม่แนะนำให้ใช้

ปัญหาของฟอนต์ IT9

วิธีการพัฒนาอักษรชุด IT9 นั้น ใช้วิธีแก้ลายของแบบอักษร คือ เมื่อพิมพ์เลข “1” มันจะแสดงผลเป็น “” แต่ในความเป็นจริงแล้ว คอมพิวเตอร์ยังเก็บข้อมูลเป็น “1” อยู่

ซึ่งในกรณีนี้ ดูเผินๆ แล้ว เหมือนจะไม่เป็นปัญหา

กรณีตัวอย่าง ที่จะทำให้เกิดปัญหา

  1. นาย A พิมพ์เอกสารประมาณ 10 หน้า ซึ่งในเอกสารมีข้อความว่า “โครงการนี้ต้องการใช้งบประมาณ ๑๒๐๐ บาท” (คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลเป็น “โครงการนี้ต้องการใช้งบประมาณ 1200 บาท”)
  2. นาย B ตรวจเอกสารแล้ว พบข้อผิดพลาดจึงแก้ข้อมูลเป็น “โครงการนี้ต้องการใช้งบประมาณ ๑๓๐๐ บาท” (คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลเป็น “โครงการนี้ต้องการใช้งบประมาณ 1๓00 บาท” เพราะนาย B ไม่ได้พิมพ์ด้วยเลขอารบิค)

ดังนั้น ในกรณีนี้ เราจะไม่สามารถค้นหาข้อความในเอกสารด้วยคำค้นว่า “1300” หรือ “๑๓๐๐” ได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่เกิดจากฟอนต์ IT9 ดูเผินๆ แล้ว มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ระยะยาวแล้ว เมื่อปัญหานี้เกิดกับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้ว ผู้ใช้อาจเข้าใจว่า คอมพิวเตอร์มีไวรัส ฟอนต์ไม่สมบูรณ์ โปรแกรมพิมพ์เอกสารไม่ดี ก็เป็นได้

เพราะฉะนั้น เลิกใช้ฟอนต์ที่ถูกพัฒนาด้วยวิธีดังกล่าวเถิดครับ

ส่วนวิธีพิมพ์เลขไทยในเอกสารอย่างง่ายนั้น เดี๋ยว Xavier จะมาแนะนำอีกทีครับ

Comments are closed.