ปัญหาเมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสารแล้วบรรทัดแรกของหน้าถัดไปถูกดันลงไปเมื่อแทรกบรรทัดใหม่ขึ้นมา แก้ไขได้โดยการสร้าง page break เมื่อจบหน้าของเอกสาร ซึ่งทำให้เมื่อเพิ่มบรรทัดใหม่เข้าไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบดันบรรทัดแรกของหน้าถัดไปให้ตกไป การสร้าง page break สามารถทำได้ดังนี้

Insert > Manaul Break… > Page break

หรือจะใช้คีย์ลัดโดยการกด ctrl+enter โปรแกรมจะทำการสร้าง page break ตัดหน้าไปเริ่มต้นยังหน้าใหม่

Comments are closed.