คุณสมบัติสร้างลิงก์ URL และทำการขีดเส้นใต้ให้กับลิงก์นั้นโดยปรกติจะถูกกำหนดมาให้ไว้ หากต้องการแก้โดยยกเลิกการขีดเส้นใต้และเปลี่ยนสีให้กำหนดที่

Tools > AutoCorrect เลือก tab Options

หาตัวเลือก URL recognition เอาเครื่องหมายออก ก็จะยกเลิกการแก้ url

รูปภาพ

Comments are closed.