ในงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2008)
หัวข้อ “รู้เรื่องลิขสิทธิ์ พัฒนาต่อยอดความคิด บริหารจัดการสิทธิซอฟต์แวร์”
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา   08.30 – 12.00 น.
ณ  ห้องฟีนิกซ์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
…………………………………….
08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.        เสวนาเรื่อง “รู้เรื่องลิขสิทธิ์ พัฒนาต่อยอดความคิด บริหารจัดการสิทธิซอฟต์แวร์”
– นายธีรพล  สุวรรณประทีป  (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
– นายกานต์  ยืนยง (การพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์) Business Manager, Business Development Internet Thailand (INET)
– นายมนู  อรดีดลเชษฐ์ (กลยุทธ์การบริหารจัดการซอฟต์แวร์) ประธานกรรมการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
– ดำเนินรายการ โดย นายวิริทธิ์พล  ประทานพรตระกูล เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

สนใจติดต่อ
คุณชนินทร์  02 933 2259  หรือ คุณจิระภา 02 547 4664

Comments are closed.