ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาในเรื่อง CMS และ CSS ที่ Nectec Academy ชั้น 22 อาคารมหานครยิบซั่ม ถ. ศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นการพูดคุยของคนทำเว็บกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับ CMS และเกี่ยวกับ CSS โดยรูปแบบงานค่อนข้างเปิดกว้าง มีห้อง

บรรยายขนาดใหญ่ไว้รองรับคนได้ประมาณ 70-80 คน มีทีมกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันบนเวที และผู้ที่เข้าร่วมงาน หากสนใจประเด็นไหนก็เสนอมาบนเวทีได้ครับ โดยทางเนคเทคได้เตรียมอาหารกลางวันให้ฟรีครับ ท่านใดที่สนใจรายละเอียด
เพิ่มเติมทั้งหัวข้อในการเสวนา และร่างกำหนดการของงาน สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.blognone.com/node/12121 คับผม

ร่างกำหนดการ งานวันที่ 27 มิ.ย. 2552
09.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 น. – 09.45 น. เปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน
09.45 น. – 10.30 น. ทีม JoomlaShowDown เล่าเรื่อง ธีมที่ทำเสร็จแล้ว เพื่อที่ทาง Open Source2Day
                                จะไปเขียนสรุป (ระหว่างนี้ทีม WordPress / Drupal ก็ทำของตัวเองต่อให้เสร็จ)
10.30 น. – 10.45 น. พักเบรค
10.45 น. – 12.00 น. ทีม WordPress และ Drupal รวมถึง CSS/XHTML export เสาวนา ต่อในเรื่องของ
                                ธีม จากงาน barcamp
12.00 น. – 13.00 น. พักทานอาหาร
13.15 น. – 15.30 น. เสวนา guide line เว็บราชการ ว่าต้องมีอะไรบ้าง
15.30 น. – 15.45 น. เบรค
15.45 น. – 16.30 น. สอบถาม ปรึกษาพูดคุยกันระหว่างผู้ร่วมงานกับทีมที่ทำ ธีม

บ่ายแยกห้อง (ของ Joomla ปรับเป็นเนื้องาน JUG Meeting#2 ประมาณ 30-40 ท่าน)
13.15 น. – 16.00 น. สมาชิก JUG ผลักเปลี่ยนกัน present

Comments are closed.