หลาย ๆ ท่านที่ใช้งาน Alfresco 4.2.x จะประสบปัญหาคือไม่สามารถใช้ IE11 Login Alfresco ได้ เนื่องจาก IE11 มีการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ มากมายในส่วน User-agent เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยแก้ไขค่าไฟล์ $TOMCAT_HOME/webapps/share/WEB-INF/classes/alfresco/site-webscripts/org/alfresco/components/guest/login.get.html.ftl ดังนี้

แก้ไขค่าจาก

null

เป็น

null

จากนั้น restart service alfresco โดย

service alfresco restart

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้ IE11 กับ Alfresco 4.2 ได้แล้ว

Comments are closed.