เมื่อแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan แล้ว โฟลเดอร์จะถูกแชร์ในเครือข่ายผ่านโพรโตคอลเดียวกับที่ Windows ใช้ คือ smb ดังนั้นการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์จึงทำได้เหมือนกับที่ทำบน Windows คือการเบราซ์ผ่านเครือข่าย หรือระบุหมายเลขไอพีหรือระบุชื่อเครื่องโดยตรง

Comments are closed.