ชมรมโอเพ่นซอร์สสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตอนนี้ได้ทำการเปิดเว็บไซต์ชื่อ www.oss.in.th ขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่เนื้ัอหา บทความที่เกี่ยวข้องกับโอเพ่นซอร์ส ภายใต้ Concept ที่ว่า
"Open Source Social in Thailand – OSS.IN.TH " โดยต้องการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้และผู้พัฒนา Open Source Develope and User Group

Comments are closed.