การที่แผ่นซีดีที่สร้างขึ้นจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ไม่สามารถใช้ติดตั้งได้มีหลายสาเหตุด้วยกันดังนี้

  • สร้างซีดีติดตั้งผิดวิธี ให้ดูที่หัวข้อ ดาวน์โหลด Suriyan .iso มาแล้ว จะสร้างแผ่น CD ติดตั้งได้อย่างไร
  • แผ่นที่สร้างเกิดความเสียหายระหว่างเขียนข้อมูล วิธีแก้ไขคือ สร้างซีดีใหม่
  • ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสียหายระหว่างดาวน์โหลด วิธีแก้ไข ดูที่บทความ จะรู้ได้อย่างไรว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาสมบูรณ์หรือไม่

Comments are closed.