ผมได้มีโอกาสไปสอน Scribus ที่จุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา งานนี้รับหน้าที่สอน Scribus ในงานสิ่งพิมพ์ เลยเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือ และวิดีโอเอาไว้ วันนี้เลยเอามา blog เอาไว้ให้ได้ค้นคว้ากันครับ

* เว็บ scribus – http://www.scribus.net
* Get Started With Scribus – http://wiki.scribus.net/index.php/Get_Started_with_Scribus
* How-To – http://wiki.scribus.net/index.php/Category:HOWTO
* Video Tutorials – http://wiki.scribus.net/index.php/Scribus_Video_Tutorials

Comments are closed.