เนื่องด้วย ทางเว็บไซต์ thaiopensource.org มีโครงการส่งเสริมการใช้งานโอเพนซอร์ส ด้วยการให้การสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้การบรรยายสัมมนา ภายในหน่วยงานของท่าน โดยมีหัวข้อในการสัมมนาดังนี้

  • รู้จักกับ Linux
  • Open Source ซอฟต์แวร์ทางเลือก
  • Ubuntu ระบบปฏิบัติการเสรี
  • ทรัพย์สินทางปัญญา ความสำคัญที่ถูกมองข้าม

หรือถ้าหากมีหัวข้อื่นที่สนใจก็อาจจะลองเสนอเข้ามาได้
หากหน่วยงานใดสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ sira_no@sipa.or.th หรือที่ 025761492 ต่อ 547

Comments are closed.