การที่โปรแกรมไม่แสดงผลออกมาเป็นคำตอบของการคำนวณนั้น เพราะรูปแบบการแสดงผลลัพธ์จากสูตรคำนวณได้ถูกตั้งค่าต่างไปจากค่าเริ่มต้นของระบบ

รูปภาพ

รูปประกอบ

ส่วนของการปรับค่าโปรแกรมให้สามารถแสดงผลลัพธ์ของสูตรออกมาเป็นตัวเลขได้เหมือนเดิม สามารถทำได้ดังนี้

  • ที่เมนูหลักเลือก Tools > Options

รูปภาพ

  • เลือก OpenOffice.org Calc – View
    ที่ Display ให้คลิกเอาเครื่องหมายที่ Formula ออก

รูปภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้

รูปภาพ

Comments are closed.