ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่ diagram ที่ต้องการนั้นอยู่คนละ layer กับที่กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นวิธีแก้ไข ให้เข้าไปเปิด layer ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู View > Show layer จากนั้นชิ้นงานจะปรากฏขึ้นหากว่าปัญหาเกิดจาก layer จริง

รูปภาพ

Comments are closed.