โปรแกรมที่ติดตั้งผ่าน WINE นั้น จะอยู่ในโฟลเดอร์บ้านของผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมเอง โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ซ่อนภายใต้โฟลเดอร์บ้านของตนเอง โดยจะอยู่ที่ /home/user/.wine/drive_c/Program Files

รูปภาพ

Comments are closed.