สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์ twitterfeed.com เพื่อให้ดึงเนื้อหาจาก RSS Feed ของเราไปขึ้น Twitter ได้

รูปภาพ

ให้ระบุ RSS feed URL เป็น url เว็บของเรา ตามด้วย rss.xml

รูปภาพ

Comments are closed.