ในกรณีนี้ เราสามารถใช้บริการภายนอกอย่าง twitterfeed.com เพื่อเข้ามาช่วยได้ โดยการทำงานของ twitterfeed.com คือ จะอ่านข้อมูลจาก rss ที่เรากำหนด แล้ว tweet ให้ อัตโนมัติผ่านบัญชีผู้ใช้ที่เรากำหนด การใช้งานสามารถสมัครใช้ได้ฟรีทันทีที่เว็บไซต์ twitterfeed.com

Comments are closed.