ทุกท่านสามารถเข้าไปชมงานสัมมนาและเอกสารประกอบการบรรยายของงานปี 51 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ครั้งได้แล้ววันนี้ (ครั้งที่ 6 จะจัดในวันที่ 28 มกราคม 2552)

link : http://www.thaiopensource.org/seminar/

Comments are closed.