การทำชีทในโปรแกรมตางรางคำนวณ Calc อาจจะเกินหน้ากระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ออกมา หากต้องการพิมพ์ให้พอดีกับหน้ากระดาษไปที่เมนู Format >Page

รูปภาพ

ที่ tab sheet ที่ scaling เลือก fit print to width/height

รูปภาพ

Comments are closed.