การเชื่อมต่อมือถือ Android กับ suriyan สามารถทำได้ดังนี้

  • ให้นำสาย datalink เชื่อมต่อเข้ากับมือถือ Android และพอร์ต USB ของเครื่อง computer

  • เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ที่เครื่อง Android จะมีข้อความแจ้งว่ามีอุปกรณ์ USB มาเชื่อมต่อ ให้เราทำการคลิกไปที่ข้อความที่แจ้งดังกล่าว

รูปภาพ

  • หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Mount เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

  • หลังจากเปิดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะมี popup แจ้งขึ้นมาดังรูป ให้เราคลิกไปที่ OK

รูปภาพ

  • เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะเป็นดังนี้

รูปภาพ

Comments are closed.