ปกติการดู Log ใน Alfresco นั้นเป็นสิ่งมที่จำเป็นมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน โปรแกรมกับ Alfresco หรือ Admin ในการดูแลระบบ Alfresco ซึ่งการดู Log นั้น ใน Linux จะเป็นการใช้คำสั่ง tail –f ในการดู Log นะครับ ซึ่งใน Windows ก็จำเป็นต้องดู Log เช่นกัน ซึ่งมีโปรแกรมที่สามารถดู Log ได้ บน Windows แบบ Real-time นั่นคือโปรแกรม BareTail

เข้าไป Download Software ได้ที่ http://www.baremetalsoft.com จากนั้นทำการ Double Click ที่ BareTail.exe

คลิกที่ปุ่ม Open นะครับ จากนั้น เลือกไฟล์ ที่เป็น Log ใน Alfresco นะครับ ซึ่งจะอยู่ที่ /Alfresco/tomcat/logs โดย File Log จะโดน Split ตามวันนะครับ โดยจะขึ้นต้นด้วย คำว่า alfrescotomcat-stdout. <วันที่ปัจจุบัน> นะครับ ให้เปิด File นี้ขึ้นมา จะสังเกตุว่า จะเป็น Log ในปัจจุบัน

ลองดูนะครับ Log ใน Alfresco ในปัจจุบัน ถือว่ามีความสำคัญมากทั้งในแง่ของผู้ดูแลระบบ และนักพัฒนาระบบเลยทีเดียว

Comments are closed.