ซอฟต์แวร์ CMS บางตัวนั้น จะไม่สามารถกำหนดชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ แต่ในส่วนของ Drupal นั้น เป็น CMS รุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาโดยรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบ UTF-8 ตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้นจึงสามารถกำหนดชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาที่ต้องการได้ทันที

Comments are closed.