ในปัจจุบันยังไม่มีผู้พัฒนาระบบที่สามารถย้ายข้อมูลจาก Drupal ไปยัง Joomla ได้

Comments are closed.