เราสามารถใช้บริการจัดเก็บ Bookmark ออนไลน์อย่าง delicious ได้ หรืออาจใช้บริการเชื่อมข้อมูล อย่าง Firefox sync ก็ได้เช่นกัน สามารถ download ได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10868/

รูปภาพ

โปรแกรมจะให้ทำการ restart firefox จากนั้นโปรแกรมจะให้กรอกข้อมูล

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นกรอกคำถามที่เป็นความลับ 2 ครั้ง (ความยาวไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร)

รูปภาพ

สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ sync อะไรบ้าง

รูปภาพ

โปรแกรมจะให้ใส่ capcha เพื่อยืนยัน

รูปภาพ

เท่านี้ firefox ก็เสร็จ

รูปภาพ

เมื่อจะทำการเริ่ม sync เข้าไปที่หน้า Tool ก็จะสามารถเริ่ม sync ได้เลย

รูปภาพ

Comments are closed.