เว็บธนาคารหรือเว็บบางหน่วยงานมีการจำกัดเฉพาะเบราวเซอร์ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถใช้ Firefox เรียกเข้าใช้งานบริการได้ วิธีแก้ไขอาจจะต้องทดสอบการเข้าใช้งานด้วยเบราวเซอร์ที่ชื่อ Opera อย่างไรก็ตามนั่นอาจไม่สามารถใช้ได้กับเว็บธนาคารทุกแห่ง ดาวน์โหลด Opera ได้ที่
http://www.opera.com/browser/download โดยเลือกประเภทดาวน์โหลดเป็น Ubuntu

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
เมื่อติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้ได้จากเมนู > อินเตอร์เน็ต > Opera

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.