ขั้นตอนการแปลงภาพให้เหมือนภาพวาดสามารถทำได้ดังนี้

1.Layer > Duplicate Layer
2.เลือก Layer ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ใช้คำสั่ง Filters >Edge Detect >Edge เลือก Sobel ระบุ Amount 2.0 และทำเครื่องหมายที่ Black

รูปภาพ

3.กลับสีภาพ โดยใช้คำสั่ง Layers >Colors>Invert

รูปภาพ

4.ในหน้าต่าง Layers เลือก Layer Mode เป็น Divide

รูปภาพ

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้

รูปภาพ

Comments are closed.