ในกรณีนี้เราสามารถใช้โมดูลของ Drupal ที่ชื่อว่า Joomla ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://drupal.org/project/joomla โดยวิธีการนั้น เราจะต้องติดตั้ง Drupal พร้อมกับโมดูลดังกล่าวเสียก่อน จากนั้นที่หน้าของโมดูลนั้น จะมีช่วยให้นำเข้าข้อมูลจาก Joomla ได้

รูปภาพ

Comments are closed.