เนื่องจาก Suriyan มีพื้นที่ทำงานมากกว่าหนึ่งพื้นที่ทำงาน (Virtual desktop) ซึ่งมีบ่อยครั้งที่ผู้ใช้กดพลาดไปโดนปุ่มสลับพื้นที่ทำงาน โปรแกรมจคงสลับไปที่พื้นที่ทำงานที่ว่างอยู่ จึงคล้ายกับโปรแกรมทั้งหมดปิดตัวเองลงไป (มองไม่เห็น) แต่ Suriyan ก็ก็ยังทำงานได้ตามปกติ วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยกดปุ่มสลับพื้นที่ทำงานเพื่อกลับมาที่พื้นที่ทำงานเดิม

รูปภาพ

Comments are closed.