หากติดตั้ง Windows กับ Suriyan ไว้ในเครื่องเดียวกัน แล้วต้องการจะให้ Windows เข้าไปเอาไฟล์จากพาร์ทิชันของ Suriyan จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพราะด้วยความสามารถของ Windows เองแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟล์ของ Suriyan ได้ ให้ติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Ext2IFS ลงใน Windows ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.fs-driver.org/download.html

รูปภาพ

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว Windows จะมองเห็นพาร์ทิชันที่เป็นของระบบ Suriyan เสมือนเป็นพาร์ทิชันหนึ่งของ Windows เองและสามารถเรียกใช้พาร์ทิชันดังกล่าวได้

รูปภาพ

Comments are closed.