สามารถใช้โมดูล wordpressimport http://drupal.org/project/wordpressimport เพื่อนำเข้าไฟล์ export ของ WordPress ได้ โดยให้ export ออกมาก่อน แล้วเข้าไปที่ Administer>Content management>WordPress Import แล้วอัพโหลดไฟล์ขึ้นไป

รูปภาพ

Comments are closed.