การใช้งาน Drupal ให้ได้ผลดีที่สุดควรจะตั้งค่า cron ด้วย โดยตั้งให้รันไฟล์ cron.php ทุกห้านาที เช่นในระบบลินุกซ์ ให้ใช้คำสั่ง crontab -e กด insert แล้วพิมพ์ว่า */5 * * * * wget http://example.com/cron.php (โดย example.com คือเว็บของเรา) แล้วกด esc พิมพ์ :wq กด enter เพื่อบันทึก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ผู้ให้บริการโฮสติ้งบางรายอาจจะมีให้ปรับตั้งค่าใน Control Panell หรือจะต้องติดต่อกับโฮสต์ที่ใช้งานอยู่ด้วยตนเอง
ในกรณีที่ระบบที่ใช้ไม่รองรับ Cron สามารถติดตั้งมอดูล poormanscron ได้ โดยจะรันเมื่อมีผู้เข้าชมเว็บเท่านั้น

Comments are closed.