หากต้องการติดตั้ง Drupal/Joomla ที่อยู่ในชุดซีดี Chantra จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง XAMPP ไว้ก่อน เพราะตัวติดตั้ง Drupal/Joomla ในชุดซีดี Chantra สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดตั้งกับ XAMPP รุ่น Windows เท่านั้น

Comments are closed.