การทำตัวอักษรยกและตัวห้อยให้กำหนดค่าโดยไปที่คำสั่ง

Format >Character ที่ tab Font position เลือก super script สำหรับตัวอักษรยก

รูปภาพ

รูปภาพ

หากต้องการให้เป็นตัวอักษรห้อยให้เลือก subscript แทน

Comments are closed.