ในการ upload / download ไฟล์บางครั้งก็จำเป็นต้องจำกัดปริมาณในการถ่ายโอนข้อมูลเพราะ internet ที่ใช้งานอยู่อาจแชร์การใช้งานอยู่กับผู้อื่น โปรแกรมของเราอาจไปรบกวนการใช้งาน internet ของคนอื่นจนไม่สามารถทำงานได้เพราะ bandwidth ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการ upload / download งานของเรา ส่วนขั้นตอนการตั้งค่าดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู แก้ไข
2.ไปที่ การตั้งค่า ….

รูปภาพ

3.ในส่วนของ การรับส่งข้อมูล เราสามารถจำกัด bandwidth ได้
3.1 จำกัด bandwidth การรับข้อมูลที่ “จำกัดการรับข้อมูล”
3.2 จำกัด bandwidth การส่งข้อมูลที่ “Upload limit”

รูปภาพ

Comments are closed.