มีข้อแนะนำในการป้องกันการถ่ายโอนไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีโอกาสเสียน้อยสุด โดย

1.ให้จำกัด bandwidth ในการ upload , download

รูปภาพ

2.ปรับเพิ่มค่า Burst torelance ให้สูงขึ้น ดังนี้
2.1 ไปที่เมนู แก้ไข > การตั้งค่า
2.3 เลือกไปที่ “รับส่งข้อมูล”
2.4 ในส่วนของ speed limits ให้ปรับค่า Burst tolerance จาก “ปกติ” เป็น “สำคัญมาก” แล้วตอบ “ตกลง”

รูปภาพ

Comments are closed.