โปรแกรม Inkscape จะมีแถบสีที่สามารถเลือกสีได้อย่างง่ายอยู่แล้ว ซึ่งแถบสีดังกล่าวจะอยู่ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม แต่หากว่าต้องการระบุค่าสีด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้แถบเครื่องมือเลือกสี ด้วยการคลิกที่ปุ่มดังภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.