ใน Suriyan มี Firewall มาให้แล้วในตัว ซึ่งมีชื่อว่า UFW แต่การปรับแต่งจะต้องทำผ่านบรรทัดคำสั่ง หากต้องการปรับแต่ง Firewall ผ่าน GUI จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อ gufw สามารถติดตั้งได้ ผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.