การใส่ค่าเงินให้เป็นบาทใน Calc กำหนดได้โดยไปที่เมนเมนู

Format>cells ที่ tab Numbers,

รูปภาพ

ตรง Category เลือก Currency ส่วน Format เลือก Thai กด OK

รูปภาพ

Comments are closed.