สำหรับเอกสารบางประเภท ก็มีความจำเป็นต้องกำหนดชั้นความลับให้กับตัวเอกสาร เช่น เอกสารข้อมูลเงินเดือนพนักงาน เอกสารประวัติคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นต้น สำหรับโปรแกรม openoffice นั้นได้รวมความสามารถในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับมาให้ด้วย โดยใช้วิธีป้องกันด้วย password ซึ่งเราสามารถเปิดใช้ความสามารถดังกล่าวได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Tools > Options
  2. ไปที่ OpenOffice.org แล้วเลือก Security
  3. กดปุ่ม Protect แล้วใส่ password ที่เราต้องการกำหนดเป็น password ที่ใช้ป้องกันการเปิดเอกสาร แล้วกด OK เอกสารของเราก็จะถูกป้องกันจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกใช้งานเอกสารดังกล่าวได้

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.