หากใส่แผ่น Chantra ในที่อ่านแผ่น CD/DVD แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้น อาจเป็นเพราะ Windows ของคุณได้ปิดคุณสมบัติอ่านแผ่นอัตโนมัติ (Autorun) ไว้ ทำให้หน้าเพจเมนูแนะนำ Chantra ไม่ปรากฏขึ้นมา

วิธีติดตั้งโปรแกรมผ่านหน้าเพจเมนู Chantra กรณีแผ่นไม่อ่านอัตโนมัติ

ให้เปิด Windows Explorer แล้วไปยังแผ่นโปรแกรม Chantra

รูปภาพ

เรียกดูข้อมูลในแฟ้ม webpage และดับเบิ้ลคลิกไฟล์ index.html

รูปภาพ

วิธีติดตั้งโปรแกรมโดยเลือกยังแฟ้มเก็บโปรแกรมโดยตรง

ให้เปิด Windows Explorer แล้วไปยังแผ่นโปรแกรม Chantra
เรียกดูข้อมูลในแฟ้ม programs จะมีหลายแฟ้มย่อยซึ่งแต่ละแฟ้มจะเก็บโปรแกรมแต่ละตัว
ให้ดูข้อมูลในแฟ้มโปรแกรมที่ต้องการ และทำการติดตั้งโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวไฟล์โปรแกรม

รูปภาพ

Comments are closed.