การปรับตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู กราฟิกส์ > Simple Scan

รูปภาพ

เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู เอกสาร > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ปรับค่าความคมชัดได้ที่ “ความละเอียดข้อความ” และ “ความละเอียดภาพถ่าย”

รูปภาพ

Comments are closed.