ปัญหาคุณภาพของภาพไม่ดีเกิดจากการกำหนดค่าคุณภาพ JPEG ของโปรแกรม PDF Creator ต่ำเกินไป สามารถปรับแก้ไขโดย

  1. ที่เมนูเลือกไปที่ Printer
  2. ไปที่ option
  3. click ไปที่ส่วนของ Formats
  4. เลือกไปที่ JPEG แล้วเลือกปรับ Quality ของภาพให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพที่สูงขึ้นทำให้ขนาดไฟล์ PDF ที่มีภาพนั้นจะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย

รูปภาพ

Comments are closed.