ไฟล์ hosts เป็นไฟล์ที่ระบุค่า host name กับ IP Address ของเครื่อง สำหรับไฟล์ hosts ของ Suriyan อยู่ที่ /etc/hosts หากต้องการแก้ไขจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแล ซึ่งสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง sudo

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.