สามารถทำได้ดังนี้

  • เปิดโปรแกรม Firefox ขึ้นมา

  • ไปที่เมนู มุมมอง > แถบเครื่องมือ > กำหนดเอง

รูปภาพ

รูปภาพ

  • ลากแถบค้นหาเข้ามาเก็บ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.