ปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจากการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง ให้เปิดโปรแกรมแล้วไปที่ส่วนของ Category แล้วเลือก Serial จะพบค่าตั้งต้นของโปรแกรม ให้เราทำการตรวจ check กับคู่มือของอุปกรณ์ที่เราต้องเข้าไปตั้งค่าการใช้งานว่าต้องตั้งค่าเป็นเท่าไหร่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ computer เข้าด้วยกัน ถ้าตั้งค่าตรงกันจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แน่นอน

รูปภาพ

Comments are closed.