แม้ว่า Pidgin จะสามารถออนไลน์ด้วยชื่อผู้ใช้ที่อยู่ต่างโพรโทคอลกันได้ แต่กันจะให้คู่สนทนาคุยร่วมกันในห้องสนทนาเดียวกันได้นั้น จำเป็นที่คู่สนทนาทั้งหมด (รวมทั้งตัวเรา) ออนไลน์ด้วยโพรโทคอลเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นการที่ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนลงให้ห้องสนทนาที่คุยอยู่ได้ อาจเป็นเพราะเพื่อนคนดังกล่าวออนไลน์อยู่บนโพรโทคอลที่ไม่ตรงกับห้องสนทนาที่ใช้

Comments are closed.