ในบางครั้งที่เราใช้ Inkscape บนหน้าจอที่ไม่ใหญ่มากนัก โปรแกรมจะไม่สามารถแสดงไอคอนของเครื่องมือได้หมด ซึ่งจะทำให้การใช้งานติดขัดอยู่บ้าง ในกรณีโปรแกรม Inkscape มีส่วนที่จะสามารถปรับขนาดของไอคอนให้เล็กลงได้ เพื่อให้ใช้พื้นที่การแสดงผลน้อยลง ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1.ที่โปรแกรม Inkscape คลิกที่เมนูแฟ้ม > ปรับแต่ง Inkscape

รูปภาพ

2.จะปรากฏหน้าต่างปรับแต่งค่า Inkscape
3.ที่ช่องด้านซ้าย ให้คลิกเลือก Interface
4.ที่ส่วนของ Toolbox icon size ให้เลือก Smaller

รูปภาพ

5.ปิด Inkscape แล้วเปิดใหม่ จะพบว่าไอคอนคำสั่งต่างๆ ขนาดเล็กลงแล้ว

Comments are closed.