ข่าวจาก blognone : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดประกวด การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ครั้งที่ 1/2551 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นมาตรฐานและทุกคนเข้าถึงได้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

การประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ทีมเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และ ทีมประชาชนทั่วไป โดยในแต่ละทีมต้องมีสมาชิก 2-5 คน

กติกา

    * เป็นเว็บไซต์ใหม่ หรือเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม
    * ผ่านมาตรฐาน TWCAG2008 ระดับ A ขึ้นไป (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
    * เป็นเว็บไซต์สวยงาม ไม่จำกัดเนื้อหา การออกแบบ ใช้งานได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์
    * ส่งได้ทีมละ 1 เว็บไซต์เท่านั้น
    * ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาแบบสำเร็จรูป (CMS)

ระยะเวลาส่งเข้าประกวด ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม, ปิดรับผลงาน 30 สิงหาคม และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 11 กันยายน พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลระเบียบการแข่งขัน และสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ : http://www.equitable-society.com/webcontest.aspx

* งานนี้มีสนุกครับ นอกจากการจัดทำเว็บไซต์แบบใช้ทักษะ เทคนิค และ ฝีมือแล้ว ยังต้ิองคำนึงถึงเรื่อง accessibility อีกด้วย อ้ออย่าลืมพวงเรื่อง usibility เข้าไปด้วยนะครับผมกลัวว่าจะออกมาในแนว entertain กันมากไปน่ะครับ หวังว่าผู้เข้าแข่งขันทุกๆ ท่านตั้งใจส่งผลงานเพื่อสร้างสื่อทางด้านเว็บไซต์ให้ทุกๆ คนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เอ้าใบ้ให้ินิดนึงอ่าน TWCAG2008 เยอะๆ นะครับ :)

Comments are closed.