Product

Suriyan

สุริยัน (Suriyan) คือชื่อของระบบปฏิบัติการในลักษณะของลินุกซ์ที่ปัจจุบันพัฒนาต่อมาจากอูบุนตูโดยเพิ่มความสามารถภาษาไทย พัฒนาโดยฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า โดยจะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ทั้งการใช้ที่บ้าน ที่สำนักงาน ในสถานศึกษา สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในรูปแบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา รุ่นเสถียรล่าสุดคือ 54.10 ตั้งแต่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โครงการนี้ได้ยุติการพัฒนา ด้วยเหตุผลว่าสำนักงานฯ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ควรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแทน

Chantra

จันทรา (Chantra) เป็นซีดีโปรแกรมที่รวบรวมซอฟต์แวร์ในลักษณะโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อและใช้พื้นฐานจากโครงการ OpenDisc เปิดตัวเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแจกให้ใช้ฟรี สำหรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ พัฒนาและเผยแพร่โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยซอฟต์แวร์ทุกตัวได้ผ่านการคัดเลือก และปรับแต่งให้ใช้งานกับภาษาไทยโดยอาสาสมัครก่อนนำมาเผยแพร่ รุ่นเสถียรล่าสุดคือรุ่น 54.10 ตั้งแต่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โครงการนี้ได้ยุติการพัฒนา ด้วยเหตุผลว่าสำนักงานฯ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ควรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแทน

Mekha

เมฆา (Mekha) เป็นโครงการรวมเกมส์โอเพนซอร์สกว่า 12 เกมส์ที่ได้รับรางวัล พร้อมเครื่องมือพัฒนาเกมส์ที่ครอบคลุมงานด้านแอนิเมชัน 3 มิติ เสียง ภาพ และ game engine ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการออกแบบพัฒนาเกมที่ยังไม่มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์มาก่อน Mekha เป็นแผ่นซีดีรวมซอฟต์แวร์เกมที่น่าเล่นและซอฟต์แวร์พัฒนาเกมสำหรับวินโดวส์ พัฒนาโดย

13 ฟอนต์แห่งชาติ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายการน่ารู้เรื่องไอที

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ผลิตรายการวิทยุน่ารู้เรื่องไอที เป็นรายการนำเสนอสาระดีๆ ด้านไอทีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุศึกษา

Book

How to

OpenOffice

LibreOffice

GIMP

Blender

Service

ThaiOpenSource.org

ThaiOpenSource.org เป็นเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และเป็นศูนย์กลางสำหรับชุมชนโอเพนซอร์สในประเทศไทย เว็บไซต์สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Mirror.in.th

Mirror.in.th หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mirror แห่งชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการ OpenSource Repository สำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมและคลังซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป ช่วยลดแบนด์วิทในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจากต่างประเทศ อีกทั้งยังได้คลังซอฟต์แวร์แวร์ให้บริการภายในประเทศอีกด้วย

R&D

RTG Template

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ OSDev พัฒนา RTG Template หรือในชื่อแม่แบบเอกสารราชการไทย เป็น extension เสริมสำหรับ LibreOffice มาพร้อมกับแม่แบบเอกสารตรงตามมาตรฐานราชการและระบบอัตโนมัติ ทำให้สร้างเอกสารราชการได้ง่ายมากขึ้น

Fig bug OpenOffice.org

Kick starter project

Media

OSS Learning On Demand

Online Programming

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ CourseCreek พัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python, C, Node.js, MongoDB, Angula JS และ Express สำหรับผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ CourseCreek หรือ Youtube Channel SIPA Programming ได้

Certification

OpenStack

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ VNoHow และ RedHat Inc. จัดอบรมหลักสูตร OpenStack Administrator สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการสร้างระบบ Private Cloud ใช้งานในองค์กร นอกจากการฝึกอบรมแล้วยังมีจัดทดสอบ CL210 RedHat OpenStack Administrator มีผู้ผ่านการทดสอบได้ Certificate จาก RedHat กว่า 60 คน

LPI

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ITBekery พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน Linux Administrator เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ Linux ในองค์กร โดยหลักสูตรอ้างอิงจาก Linux Professional Institute สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรนี้สามารถเข้าสอบ LPI Level 1 และ 2 ได้ หรือใช้ความรู้อ้างอิงสำหรับการสอบ Comtia Linux+ และ SUSE Certified Linux Administrator ได้เช่นกัน

Training