หลักสูตร 3 วัน วันที่ 13-15 มีนาคม
เนื้อหาหลักสูตร

Part 1 : แนะนำสู่โลกของ Ubuntu

    * แนวความคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เปิด (Open Source), แนวความคิด GNU
ผุ้ใช้ได้จะได้เรียนรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็น
โอเพนซอร์ซและแนวความคิดนี้สามารถสร้างอิสระภาพให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ได้
อย่างไร
    * ประวัติและความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์
ให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลินุกซ์
รวมทั้งความหลากหลายของดิสทริบิวชั่นต่างๆ
    * ดิสทริบิวท์ชั่นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
    * แนะนำลินุกซ์ดิสทริบิวชั่น Ubuntu ให้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องต้องเป็น Ubuntu

Part 2 : ระบบไฟล์ของลินุกซ์

    * ลักษณะของโครงสร้างของพาร์ติชันและไฟล์
สิ่งที่แตกต่างจากระบบปฏิบัติการอย่างไมโครซอฟต์
ความหลากหลายของการแบ่งพาร์ติชันชนิดต่างๆ
เหตุและผลว่าทำไมต้องแบ่งพาร์ติชันแบบนั้น
    * ระบบไฟล์ชนิดต่างๆ ในลินุกซ์
ผู้เรียนสามารถมองเห็นถึงข้อเด่นช้อด้อยของระบบไฟล์ชนิดต่างๆ วิวัฒนาการ
รวมทถึงปัญหาที่นำมาสู่การสร้างระบบไฟล์ใหม่ๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์หาระบบไฟล์ที่ดีที่สุดในการนำไปใช้งานได้
    * อธิบายความหมายของไดเรคทอรีต่าง ๆ

Part 3: การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Ubuntu

    * ทำความเข้าใจถึงภาพรวมการติดตั้ง
วิธีการที่ลินุกซ์ถูกสร้างมาในรูปแบบแผ่นซีดีได้อย่างไร
และในระหว่างการติดตั้งมีวิธีการเบื้องหลังเป็นอย่างไร
    * วางแผนการติตดั้ง  การแบ่งพาร์ติชัน การกำหนดชนิดพาร์ติชั่น
ขนาดบล็อกข้อมูล ตามโจทย์ที่กำหนดให้
    * ติดตั้งระบบปฎิบัติการลินุกซ์ Ubuntu ตามแผนที่ได้วางไว้
    * การปรับแต่งระบบหลังการติดตั้ง เช่น ตั้งเวลา ตั้งค่าเครือข่ายแบบเบื้องต้น

Part 4: สัมผัสแรกของลินุกซ์ Ubuntu

    * อธิบายถึงหน้าจอแรกที่เห็นซึ่งก็คือเชลล์
อธิบายถึงกลไกการสั่งงานผ่านเชล
วิธีการที่เชลรับคำสั่งจนได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่างๆ ออกมา
    * ทดลองใช้งานเชลล์แบบต่างๆ ทั้งแบบกราฟฟิกและเทกซ์โหมด
ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมองเห็นความยืดหยุ่นของการใช้งานลินุกซ์

Part 5: การจัดการผู้ใช้งาน

    * เข้าใจถึงวิธีการของระบบแบบหลายผู้ใช้ (multi-user)
โดยจะอธิบายถึงการเป็นแจ้าของ (owner) และกลุ่ม (Group)
ผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงหลักการความปลอดภัยของลินุกซ์ในเบื้องต้น
จากความสัมพันธ์ระหวางความเป็นเจ้าของ (owner) กลุ่ม (group) และสิทธิ์
(permission) ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
    * สามารถจัดการเพิ่ม ลบ และกำหนดสิทธิ์แบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งานในระบบ

Part 6: การกำหนดโควต้าการใช้งานทรัพยากรระบบของผู้ใช้งาน

    * เข้าใจถึงกลไกของโควต้า ระบบรับรู้ได้อย่างไรว่าโคต้าเต็ม
และวิธีการที่เคอร์เนลจัดการกับโควต้า
    * การกำหนดโควต้าการใช้งานฮาร์ดดิสก์

Part 7: ระบบเครือข่าย

    * ทำความเข้าใจระบบเครือข่ายเบื้องต้น การกำหนดไอพีแอดเดรส
การแบ่งคลาสของไอพี
กลไกที่อธิบายว่าคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ
ได้อย่างไร
    * ทำความเข้าใจโครงสร้างของการจัดการระบบเครือข่ายใน Ubuntu
    * ทำคำสั่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเครือข่ายใน Ubuntu

Part 8: ระบบการจัดการแพกเกจต่างๆ ใน Ubuntu

    * ทำความเข้าใจความหมายของแพกเกจ เข้าใจโครงสร้างของแพกเกจ
จากการเปลี่ยนรูปจากซอร์ซโค้ดมาอยู่ในรูปของแพเกจได้อย่างไร
รวมถึงรูปแบบการตั้งชื่อและลักษณะของแพกเกจ
    * คำสั่งจัดการแพกเกิจชนิดต่าง ๆ
และข้อเด่นและข้อด้อยของตัวจัดการแพกเกจชนิดต่างๆ จนถึงการวิวัฒนาการ จาก
dpkg apt-get aptitude synaptic ไปจนถึง automatic update

Part 9: การใช้งาน vi editor

    * ทำไมต้อง vi ข้อดีข้อด้อยต่างๆ ศึกษาโครงสร้างและการไกการทำงาน
    * การใช้งานเบื้องต้น และเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้งานแอดมิน

Part 10: การบูตระบบและเซอร์วิส

    * อธิบายการทำงานของเครื่องตั้งแต่เปิดสวิทช์
จนกระทั่งขึ้นหน้าเชลล์ล็อกอิน เพื่อให้ผุ้เรียนสามารถลำดับการทำงาน
และแยกส่วน ของการบูตได้ ว่าอะไรเป็นส่วนของเคอร์เนล อะไรเป็นเซอร์วิส
อะไรเป็นสคริปต์
    * ทำความเข้าใจภาพรวมของเซอร์วิส ความเกี่ยวพันกันระหว่าง
หมายเลขพอร์ตและโพรเซสของเซอร์วิส
โดยผุ้เรียนจะต้องมองความสัมพันธ์นี้ให้ออก
ผุ้เรียนจะสามารถปิดเปิดเซอร์วิสที่ต้องการ
รวมถึงการปรับแต่งแก้สคริปที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสเหล่านี้ได้
    * ศึกษาถึงการใช้งาน runlevel
สาเหตุของการใช้งานและความเกี่ยวกันพันธ์ระหว่าง runlevel กับเซอร์วิส
การปรับแต่สคริปของเซอร์วิสเพื่อให้รันสอดคล้องในรันเลเวลต่างๆ กันได้
    * เข้าใจกลไกของบูตโหลดเดอร์และการจัดการบูตโหลดเดอร์

Part 11:  การจัดการเซอร์วิส

    * สามารถติดตั้งและปิดเปิดใช้งานเซอร์วิสดังต่อไปนี้

   1. Remote login server
   2. Time server
   3. LAMP server
   4. File server (samba)
   5. FTP server
   6. DHCP server
   7. Firewall policy

Part 12: การเขียนเชลล์สคริปต์

    * คำสั่งเบื้องต้นของการเขียเชลล์สคริปต์
    * ทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์กรในการเขียนเชลล์สคริปต์
    * เขียนตัวอย่างสคริปเพื่อนำไปใช้จัดการระบบ

Part 13:  การแบคอัพระบบ

Part 14: การจัดการล็อก

    * ความหมายของล็อกต่างๆ
    * เข้าใจโครงสร้างของ การติดตังและปรับแต่ง syslog-ng
    * การควบคุมปริมาณล็อก

ลงทะเบียนออนไลน์กันได้ที่นี่

http://itbakery.net/contents/syslog_training.html

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://ossacademy.org/linux-administrator-ubuntu-based/

ข่าวคราวหลังจากการสัมภาษณ์ CEO ของ Nokia Olli-Pekka Kallasvuo สร้างกระแสว่า Nokia มีวี่แววจะลงมาเล่นในตลาด Netbook ซึ่ง Nokia เองจับตามองตลาด PC อยู่ตลอด ซึ่ง Nokia วางแผนที่จะเข้ามาในตลาด PC กับเทคโนโลยี Atom บนเครื่อง Netbook ซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเอาเทคโนโลยีของ ARM และ Linux ของ Nokia เอง เอามารวมกันแล้วนำไปใช้กับ Netbook ได้อย่างสบายๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ Nokia เอง ที่ผ่านมา Nokia ลงทุนไปกับ Linux Platform บน ARM และ Maemo ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ Tablet ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ทั้งด้านการพัฒนาและการใช้งาน แถมยังง่ายที่จะปรับปรุงให้นำไปใช้บน labtop ได้เลย ในข่าวเก่า Nokia วางแผนให้ Maemo สามารถใช้บน OMAP3 ของ TI ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า นั่นหมายความว่าตลาดอุปกรณ์ Tablet จะไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ทัดเทียมกับ latop ได้เลย

ไม่เพียงจากการลงทุนกับ Maemo เท่านั้น Nokia เองยังสนับสนุน Ubuntu ARM port โดยสนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Handheld Mojo ซึ่งพัฒนา Ubuntu สำหรับชิปประมวลผล ARM อีกด้วย ถึงแม้ว่า Canonical จะเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Ubuntu และออกมาประกาศเรื่องการสนับสนุนชิป ARM เองก็ตามแต่ก็จะออกมาให้เห็นในรุ่น Ubuntu 9.04 นี้ และ Canonical ยังทุ่มทุนพัฒนา UI เพิ่มเติมอีกเพิ่อใช้งานกับ Netbook ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก Ubuntu ARM Port และ Maemo Nokia สามารถปรับปรุง Maemo ให้ใช้งานกับ Netbook ได้อย่างง่าย ซึ่งเรียกว่าไม่ไกลเกินเอื้อม

 

ที่มา – arstechnica